turystyka (34)

Równina Niemodlińska to rozciągają się między Odrą i dolnym odcinkiem Nysy Kłodzkiej i stanowi południową część Niziny Śląskiej. Równinę przecina autostrada A4. Ponad połowa równiny Niemodlińskiej (zwłaszcza po południowej stronie autostrady) porośnięta jest wartościowymi przyrodniczo lasami, tworzącymi ogromny (prawie pół tysiąca km. kw.) kompleks Borów Niemodlińskich. W Borach znajduje się wiele zbiorników wodnych, występują też piaszczyste wydmy (do 20 metrów wysokości). Żyje tu wiele cennych gatunków rośli i zwierząt.W 1988 roku utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Utworzono tutaj także kilka rezerwatów przyrody.

Wielki kompleks leśny w województwie opolskim, położony miedzy miastami Brzeg i Opole na południu oraz Namysłów i Kluczbork na północy. Nazwę bory wzięły od przepływającej przez nie głównej rzeki - Stobrawy. Rosną tu głownie bory sosnowe a w dolinach rzecznych - grądy.

Rejon Olesna i Kluczborka jest "zagłębiem" drewnianych kościołów. Sympatyk tego typu architektury ma do odwiedzenia w tych dwóch powiatach, (nie licząc samego Olesna), 10 miejscowości:

Namysłów to 16 tysięczne miasto powiatowe w pn-zach części województwa, czyli już na Dolnym Śląsku. Średniowieczny układ urbanistyczny, gotycko -renesansowy ratusz z wysoką na 57 metrów wieżą, gotyckie kościoły: pw. św. Piotra i Pawła oraz kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, z XIV wieku (ale przebudowany na barokowy), zamek książęcy i reszki obwarowań miejskich.

Kluczbork to powiatowe miasto, największe w północnej części województwa opolskiego. Kluczbork zachował średniowieczny owalnicowy układ urbanistyczny i fragmenty murów miejskich z Bramą Krakowską. Przy Rynku gotycki kościół pw. Zbawiciela (prezbiterium XIII- wieczne, nawa XIV- wieczna), przebudowany w stylu barokowym.