Równina Niemodlińska (1)

Równina Niemodlińska to rozciągają się między Odrą i dolnym odcinkiem Nysy Kłodzkiej i stanowi południową część Niziny Śląskiej. Równinę przecina autostrada A4. Ponad połowa równiny Niemodlińskiej (zwłaszcza po południowej stronie autostrady) porośnięta jest wartościowymi przyrodniczo lasami, tworzącymi ogromny (prawie pół tysiąca km. kw.) kompleks Borów Niemodlińskich. W Borach znajduje się wiele zbiorników wodnych, występują też piaszczyste wydmy (do 20 metrów wysokości). Żyje tu wiele cennych gatunków rośli i zwierząt.W 1988 roku utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Utworzono tutaj także kilka rezerwatów przyrody.