Jarnołtówek

Dział: Góry Opawskie

Jarnołtówek - wieś (około 800 mieszkańców) letniskowa u podnóża masywu Biskupiej Kopy, w dolinie Złotego Potoku. Podobnie jak pobliskie Głuchołazy, miejscowość rozwinęła się w średniowieczu jako ośrodek wydobycia złota, a kolejna faza rozwoju, w XIX wieku, związana była z turystyką uzdrowiskową. Główne zabytki tej starej miejscowości to XX wieczny kościół św. Bartłomieja powstały na miejscu barokowego kościoła zniszczonego przez straszliwą powódź w 1903 roku i XIX wieczny dwór zbudowany na miejscu XVI wiecznego dworu obronnego. Ciekawą budowlą jest zapora przeciwpowodziowa wzniesiona w 1909 roku na Złotym Potoku powyżej centrum Jarnołtówka. Zapora o wysokości 15,4 m i szerokości 50 metrów zamyka rzekę tylko w razie groźby powodzi - zbiornik powyżej zapory zwykle pozostaje suchy.


Jarnołtówek (wraz z sąsiednią Pokrzywną) jest doskonałym miejscem wypadowym na masyw Biskupiej Kopy i bazą noclegową.


Zimową atrakcją Jarnołtówka jest wyciąg narciarski "Bolkowa Dolina" długości około 300 metrów i różnicy wysokości 50 m. Wyciąg zbudowano w Bolkowicach, północnym przysiółku Jarnołtówka, u podnóża Biskupiej Kopy.