Północ opolskiego (5)

Rejon Olesna i Kluczborka jest "zagłębiem" drewnianych kościołów. Sympatyk tego typu architektury ma do odwiedzenia w tych dwóch powiatach, (nie licząc samego Olesna), 10 miejscowości:

Namysłów to 16 tysięczne miasto powiatowe w pn-zach części województwa, czyli już na Dolnym Śląsku. Średniowieczny układ urbanistyczny, gotycko -renesansowy ratusz z wysoką na 57 metrów wieżą, gotyckie kościoły: pw. św. Piotra i Pawła oraz kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, z XIV wieku (ale przebudowany na barokowy), zamek książęcy i reszki obwarowań miejskich.

Kluczbork to powiatowe miasto, największe w północnej części województwa opolskiego. Kluczbork zachował średniowieczny owalnicowy układ urbanistyczny i fragmenty murów miejskich z Bramą Krakowską. Przy Rynku gotycki kościół pw. Zbawiciela (prezbiterium XIII- wieczne, nawa XIV- wieczna), przebudowany w stylu barokowym.

Byczyna - miasteczko na północ od Kluczborka, z zachowanym układem przestrzennym oraz, przede wszystkim, murami miejskimi z XV- XVI wieku, wraz z bramami i wieżami. Pod Byczyną w 1588 Polacy pod wodzą hetmana Jana Zamoyskiego pobili wojska austriacki pretendenta do polskiego tronu, arcyksięcia Maksymiliana.

Olesno to 10-tysięczne miasto powiatowe, na północnym wschodzie województwa, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, z fragmentami wałów i fos. W centrum XIV - wieczny kościół pw. św. Michała, przebudowany w stylu barokowym (zachowany gotycki portal).
http://www.gliwiczanie.pl/Odwiedziny/olesno/olesno.htm