Góry Opawskie

Dział: Góry Opawskie

Góry Opawskie - najdalej na wschód wysunięta część Sudetów polskich, jedyne góry w województwie opolskim. W Polsce leży północna oraz mniejsza, południowa część, w Czechach część środkowa. Najwyższy szczyt to Biskupia Kopa. Góry Opawskie są co prawda niewielkie, niezbyt wysokie, z reguły niezbyt strome – ale może to być dla niektórych turystów atutem. Są też niewątpliwie bardzo malownicze i pełne uroku, którego dodają przełomy rzek Białej Głuchołaskiej i Złotego Potoku. Są też górami dobrze zagospodarowanymi jeśli chodzi o bazę noclegową i pozostałą infrastrukturę turystyczną.

 

W północnej części gór, położonej w gminach Głuchołazy i Prudnik, utworzony został w 1988 roku Park Krajobrazowy Góry Opawskie. Park, o powierzchni 49 km kw. chroni krajobraz Gór Opawskich oraz pogórza. Trzy czwarte terenu parku pokrywa las. Na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie utworzono cztery rezerwaty przyrody: Las Bukowy, Nad Białką, Olszak oraz Cicha Dolina.

Teren parku obejmuje kilka masywów położonych na północ od granicy z Czechami:

  • Trójgarbny masyw Góry Parkowej (bądź Góry Chrobrego) o wysokości 543 m n.p.m. na południe od miasta Głuchołazy - to najdalej na zachód położona część Gór Opawskich. Między Górą Parkową a miastem Głuchołazy przełamuje się rzeka Biała Głuchołaskiej (przełom ma długość ok. 2,5 km).
  • Masyw Biskupiej Kopy - najwyższego szczytu polskich Gór Opawskich (889 m n.p.m.) oraz Srebrnej Kopy (najbardziej stromego szczytu Gór Opawskich, 785 m n.p.m.). Oba masywy rozdziela głęboka i stroma dolina Bystrego Potoku spływającego do Złotego Potoku, który miedzy między Jarnołtówkiem a Pokrzywną tworzy malowniczy przełom ponad 3 kilometrowej długości. Na północ od przełomowego odcinka rzeki Park Krajobrazowy obejmuje m. in wzgórza Krzyżówka (427 m) i Olszak (453 m), z rezerwatem przyrody na zboczu. Kolejny rezerwat, Cicha Dolina, leży na zboczach Biskupiej Kopy, od strony Bystrego Potoku.
  • Wał Długoty (457 m n.p.m) - kolejny masyw w kierunku wschodnim - niższy od wcześniej wymienionych. Poza Długotą wzdłuż granicy z Czechami leżą szczyty: Wróblik (391 mn.p.m.) i Sępik (352m n.p.m.). Masyw górski, szeroki przy granicy z Czechami, zwęża się (i traci wysokość) ku północy - dociera jednak prawie do samego Prudnika (nawiasem mówiąc granicami administracyjnymi tego miasta objęto około połowy masywu Długoty). Na ostatnich wzgórzach masywu, schodzących ku miastu warte obejrzenia ruiny klasztoru i dawnej wieży ciśnień (na Kaplicznej Górze, 320 m n.p.m.) oraz sanktuarium św. Józefa z klasztorem franciszkanów na zboczach Koziej Góry (317 m n.p.m.)

Poza granicami Parku Krajobrazowego Góry Opawskie znalazło się ostatnie, najdalej na wschód położone pasmo Gór Opawskich i całych Sudetów polskich - masyw Lipowca. Masyw, nazywany też Trzebińskim Lasem, jest niski: Lipowiec ma 370 m n.p.m, a Gajna (inaczej zwana Wężową) 362 m n.p.m. To ostatni szczyt Sudetów polskich.

Poza wymienionymi masywami głównego pasma polskich Gór Opawskich, południowy skrawek tych gór znajduje się w powiecie Głubczyckim, na południe od (należącego do Czech) Cypla Osobłodzkiego. Jest to słabo znany fragment Gór Opawskich, ze szczytami sięgającymi 475 metrów. Utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu Rejonu Mokre-Lewice.

O wiele większą powierzchnie od Gór Opawskich ma otaczający je od północy i wschodu Płaskowyż Głubczycki, lessowa wyżyna o średniej wysokości 250 m n.p.m. Na terenie Płaskowyżu leżą powiatowe miasta Prudnik i Głubczyce a także Baborów i Kietrz.

Nad Doliną Osobłogi, poniżej czeskiego "klina", leży miasteczko Głogówek - architektoniczna perełka regionu.

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Głuchołazy